Prikazani so le podatki za izbrani odsek. Za ogled vseh opozoril obiščite glavni zemljevid.

 • Drevo v vodi
  Opis: Med skalama zataknjena večja količina vej (večjih in manjših).
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 06. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Med skalami zataknjena večja količina manjših in večjih vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 29. 05. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Ob bregu nad reko visi nekaj podrtih dreves.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 29. 05. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Iz vode štrli srednje velika veja, ki je lahko nevarna.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na desni strani pred Manhattnom zataknjeno podrto drevo.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na levi strani brzice pred Manhattnom je zataknjenih več večjih debel
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: iz vode "štrli" manjša veja, ne vidi pa se dobro, kakšen del je pod vodo.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V malem prehodu na levi strani za tremi prehodi pot ovira veja, potrebna posebna previdnost.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Večja korenina zataknjena, potrebna posebna pozornost.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V prehodu zataknjeno večje deblo.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Ob skalah zataknjenih več debel in vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Vstopna brzica na Srpenica 2, zataknjena veja in ob bregu prav tako več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na leven delu v reko prevrnjeno drevo, bolj proti sredini toka pa iz reke štrli večja veja.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Iz reke gleda več nevarnih vejih, potrebna posebna previdnost!
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na levi strani večje skale naplavljena večja veja, potrebna previdnost.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pod vodo je večja veja, ki bo ob padcu vodostaja pogledala iz vode. Prav tako je ob levem bregu več večjih vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V reki podrto večje drevo na desnem delu.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Ob robu za večjo skalo podrtih nekaj dreves in zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Naplavljenih več vej, večjih in manjših ter korenin.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Iz reke gleda prevrjnjeno drevo.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Iz reke štrli večja korenina in veje.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Več večjih vej na levem delu reke.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na desnem delu zataknjenih več vej, prav tako zataknjene veje na sredini ob skali.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Iz leve brežine se je v reko prevrnilo drevo, prav tako je po sredini toka zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na skali je pri pretoku 40.26 m³ nasedlo večje polomljeno drevo.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na desnem delu ob bregu pri večji skali pri pretoku 40.26 m³ zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Nad reko podrto drevo, naplavljenih več vej in korenin.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V sredini toka med skalama pri pretoku 40.26 m³ zataknjena daljša veja. Možna plovba levo in desno od sredinskih skal.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na levem delu toka pri pretoku 40.26 m³ zataknjene korenine večjega dreva in več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pri skali na desnem delu pri pretoku 40.26 m³ zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V sredini toka med skalama pri pretoku 40.26 m³ zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na levem delu toka pri pretoku 40.26 m³ zataknjena večja veja.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pri vodostaju 22m3 v Logu Čezsoškem in v Kobaridu 54 m3, iz reke bolj na levem delu plovbnega območja gleda večja veja.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na desnem delu plovbnega območja nevarnost zaradi zataknjene večje količine vej in večjega debla s koreninami.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]