Aktualne informacije

 • Drevo v vodi
  Opis: Iz reke štrli večja veja. Potrebna posebna previdnost.


  Odsek: Srpenica 1 - Srpenica 2, Dodano: 15. 06. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Med skalama zataknjena večja količina vej (večjih in manjših).
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 06. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Med skalami zataknjena večja količina manjših in večjih vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 29. 05. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Ob bregu nad reko visi nekaj podrtih dreves.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 29. 05. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Veja štrli iz vode
  Odsek: Trnovo 1 - Trnovo 2, Dodano: 29. 05. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Veja v strugi pod mostom pri Bunkerjih
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 23. 05. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: drevo v vodi
  Odsek: Trnovo 1 - Trnovo 2, Dodano: 04. 05. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Iz vode štrli srednje velika veja, ki je lahko nevarna.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na desni strani pred Manhattnom zataknjeno podrto drevo.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na levi strani brzice pred Manhattnom je zataknjenih več večjih debel
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: iz vode "štrli" manjša veja, ne vidi pa se dobro, kakšen del je pod vodo.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V malem prehodu na levi strani za tremi prehodi pot ovira veja, potrebna posebna previdnost.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Večja korenina zataknjena, potrebna posebna pozornost.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V prehodu zataknjeno večje deblo.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Ob skalah zataknjenih več debel in vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Vstopna brzica na Srpenica 2, zataknjena veja in ob bregu prav tako več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 30. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Drevo v vodi
  Odsek: Trnovo 1 - Trnovo 2, Dodano: 24. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Veja v vodi.
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 18. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na leven delu v reko prevrnjeno drevo, bolj proti sredini toka pa iz reke štrli večja veja.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Iz reke gleda več nevarnih vejih, potrebna posebna previdnost!
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na levi strani večje skale naplavljena večja veja, potrebna previdnost.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pod vodo je večja veja, ki bo ob padcu vodostaja pogledala iz vode. Prav tako je ob levem bregu več večjih vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V reki podrto večje drevo na desnem delu.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Ob robu za večjo skalo podrtih nekaj dreves in zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Naplavljenih več vej, večjih in manjših ter korenin.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Iz reke gleda prevrjnjeno drevo.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Iz reke štrli večja korenina in veje.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Več večjih vej na levem delu reke.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 15. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Drevo visi nad vodo in bo padlo noter, v višjih vodostajih bo nevarno. treba ga je očistiti.
  Odsek: Napoleonov most - Kamno, Dodano: 13. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V vodi je nekaj dreves, ki so nevarna in jih je treba očistiti. Lokacija pod skalco
  Odsek: Napoleonov most - Kamno, Dodano: 13. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Drevo v vodi.
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 08. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Veja v vodi
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 08. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Zataknjena veja
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 08. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: drevo v vodi
  Odsek: Trnovo 1 - Trnovo 2, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na desnem delu zataknjenih več vej, prav tako zataknjene veje na sredini ob skali.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Iz leve brežine se je v reko prevrnilo drevo, prav tako je po sredini toka zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na skali je pri pretoku 40.26 m³ nasedlo večje polomljeno drevo.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na desnem delu ob bregu pri večji skali pri pretoku 40.26 m³ zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Nad reko podrto drevo, naplavljenih več vej in korenin.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V sredini toka med skalama pri pretoku 40.26 m³ zataknjena daljša veja. Možna plovba levo in desno od sredinskih skal.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na levem delu toka pri pretoku 40.26 m³ zataknjene korenine večjega dreva in več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pri skali na desnem delu pri pretoku 40.26 m³ zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V sredini toka med skalama pri pretoku 40.26 m³ zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na levem delu toka pri pretoku 40.26 m³ zataknjena večja veja.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 04. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V vodi je večja količina prepletenega drevja. Reka vozna po levi strani.

  Potrebna večja pozornost.

  Odsek: Boka - Srpenica 1, Dodano: 01. 04. 2024, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Pri TOP rafting centru desna brežina gledajo ven jekleni piloti, ki so lahko nevarni.


  Odsek: Boka - Srpenica 1, Dodano: 01. 04. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Devo v vodi - desni breg.
  Odsek: Srpenica 1 - Srpenica 2, Dodano: 14. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Drevesa v vodi - desni breg.
  Odsek: Srpenica 1 - Srpenica 2, Dodano: 14. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Več dreves v vodi, desni breg.
  Odsek: Srpenica 1 - Srpenica 2, Dodano: 14. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na levi brežini je več dreves ki vidijo nad vodo in predtsvljajo potencialno nevarnost.
  Odsek: Volarje - Gabrje, Dodano: 14. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Drevo sredi vode
  Odsek: Volarje - Gabrje, Dodano: 14. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na levi strani, je napol podrto drevo, veje visijo nad vodo
  Odsek: Volarje - Gabrje, Dodano: 14. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Več vej je objelo kolono mosta. Nevarno prebliževanje.
  Odsek: Volarje - Gabrje, Dodano: 14. 03. 2024, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Veje in drevesa v vodi . Previdno
  Odsek: Kluže - Vodenca, Dodano: 13. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Štor s korenino zataknjen v toku
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Veja zataknjena med skale pri podoru.
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Iz desnega brega krošnja sega v strugo.
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Zaraščene brežine in drevje v vodi na desnem bregu reke. Priporočena povečana pazljivost.
  Odsek: Velika korita - Bunkerji, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Zaraščene brežine na desnem bregu reke. Priporočena povečana pazljivost.
  Odsek: Velika korita - Bunkerji, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na desni strani reke dolvodno je v vodi več vej, dreves in korenin, ki tvorijo oviro.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Na levi strani struge v vodo štrli več grmov in vej.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: V desni strugi gledano dolvodno je ob in v reki več dreves na razdalji 300 metrov.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Na levi strani reke dolvodno v razdalji 500 metrov, je v reki več vej, grmov in nagnjenih dreves, pri katerih je možnost, da padejo v reko.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Nova jezbica na levi strani reke dolvodno. Pri višjem vodostaju ( približno 50 m3/sek na merilnem mestu Log čezsoški) je mesto lahko nevarno.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Še druga nova jezbica na levi strani reke dolvodno. Pri višjem vodostaju ( približno 50 m3/sek na merilnem mestu Log čezsoški) je mesto lahko nevarno.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na desni strani reke dolvodno saj je pri zelo viskem vodostaju ustavilo več dreves in korenin, ki tvorijo velik kup oz. oviro.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Na desni strani reke dolvodno je v reki drevo in brežina je zaraščena.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Na levi strani reke dolvodno je nad reko nagnjeno več dreves, ki lahko pri naslednjem višjem vodostaju padejo v reko. Na razdalji 350 metrov je brežina reke zaraščena. Ogled opravljen pri vodostaju 22 m3/sek na merilni postaji Log čezsoški.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Na desno strani reke dolvodno je v vodi drevo in zaraščena je brežina reke na razdalji 300 metrov. Ogled opravljen pri vodostaju 22 m3/sek na merilni postaji Log čezsoški.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pri vodostaju 22m3 v Logu Čezsoškem in v Kobaridu 54 m3, iz reke bolj na levem delu plovbnega območja gleda večja veja.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na desnem delu plovbnega območja nevarnost zaradi zataknjene večje količine vej in večjega debla s koreninami.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pri vodostaju 22m3 v Logu Čezsoškem in v Kobaridu 54 m3, je pri desnem bregu v reki več podrtih dreves in naplavljenih vej.
  Odsek: Srpenica 1 - Srpenica 2, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pri vodostaju 22m3 v Logu Čezsoškem in v Kobaridu 54 m3, sta v reki zataknjena dve srednje debeli veji.
  Odsek: Srpenica 1 - Srpenica 2, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pri vodostaju 22m3 v Logu Čezsoškem in v Kobaridu 54 m3, je na tem delu ob skali zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 1 - Srpenica 2, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pri vodostaju 22m3 v Logu Čezsoškem in v Kobaridu 54 m3, na tem delu na sredini plovbne poti iz vode gledata dve večji veji. Poleg tega pa je na skali zataknjenih več vej.
  Odsek: Srpenica 1 - Srpenica 2, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pri vodostaju 22m3 v Logu Čezsoškem in v Kobaridu 54 m3, je na tem delu je zataknjenih več večjih debelih vej in deblo.
  Odsek: Srpenica 1 - Srpenica 2, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Zradi erozije priobrežnega pasu in nagiba struge levi rokav ovirajo podrta, padajoča drevesa in korenine.Na tem odseku po levem rokavu je plovba odsvetovana. Plovba je možna in varnejša po desnem glavnem rokavu, kjer je tok zaradi nagiba struge upočasnjen.
  Odsek: Kamno - Volarje, Dodano: 12. 03. 2024, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Drevo v vodi
  Odsek: Trnovo 1 - Trnovo 2, Dodano: 27. 07. 2023, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Sifon nad ˝Štruco˝. To mesto je lahko nevarno ob visokem oziroma višjem vodostaju (35m3+) predvsem zato, ker ta odsek uporabljajo začetniki različnih vodnih športov. Priporočam previdnost.
  Odsek: Volarje - Gabrje, Dodano: 03. 05. 2020, [POI]

Splošno

Spoštovani obiskovalci, prijatelji Soče ali, kot vas imenuje predpis, uporabniki plovbnega območja reke Soče in Koritnice.

Plovba po reki Soči in Koritnici je glede na posamezni sektor dovoljena:

 • Sektor 1: Bovec: od 09:00 do 18:;00 ure ( z izjemo vstopno izstopnega mesta Srpenica 1, kjer je plovba dovoljena do 20:00 ure)
 • Sektor 2: Kobarid: od 10:00 do 18:00 ure
 • Sektor 3: Tolmin: 15.3 – 31.5 in 16.9 – 31.10 od 10:00 do 17:00 ure, 1.6 – 15.9 od 09:00 do 18:00 ure

Za uporabo vstopno izstopnih mest se plačuje pristojbina, plačilo katere lahko uporabniki uredijo na zavihku ON LINE nakup dovolilnic. Dodatne informacije o nakupu vam bodo posredovali v Turistično informacijskih centrih v Posočju.

Prosimo, da si pred vstopom na reko natančno ogledate vsa opozorila in informacije, ki vam jih nudimo. Le tako boste lahko varno in odgovorno, kolikor športne aktivnosti v naravi to dopuščajo, uporabljali plovbno območje.

Zaradi naravnih razmer na obeh rekah bodo nevarne ovire vedno prisotne, zato bodite še posebej previdni in pred vstopom v reko tako preko te spletne strani, kot tudi osebno preverite stanje nameravane plovbne poti.

Pri vodostaju nad 40 m³/s, merjeno pri merilni postaji Log Čezsoški – Soča odsvetujemo plovbo dolvodno.

To pomeni, da plovbno območje sicer lahko uporabljate, plovba pa bo, poleg siceršnje skrbnosti, zahtevala še posebno previdnost.

Obvestilo

Trenutno ni obvestil.

Cene in vrste dovolilnic glede na trenutno veljavne predpise v plovbni sezoni 2024

SEKTOR 1: Bovec SEKTOR 2: Kobarid SEKTOR 3: Tolmin
  *Enkratna neimenska dovolilnica: 10 € *Enkratna neimenska dovolilnica: 5 €
Dnevna kajak: 3 € **Dnevna imenska dovolilnica: 10 € **Dnevna imenska dovolilnica: 5 €
Tedenska kajak: 16 € Tedenska imenska dovolilnica: 50 € Tedenska imenska dovolilnica: 25 €
Sezonska kajak: 30 € Sezonska imenska dovolilnica: 250 € Sezonska imenska dovolilnica: 125 €
Dnevna raft: 50 €
Sezonska raft: 500 €

*enkratna neimenska dovolilnica velja za enkraten vstop in enkraten izstop iz reke pod pogoji kot iz dovolilnice izhaja
**dnevna imenska dovolilnica velja za neomejeno uporabo vstopno izstopnih mest pod pogoji kot iz dovolilnice izhaja

Vstopna/izstopna mesta po sektorjih

Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3
 • Velika korita
 • Bunkerji
 • Kršovec
 • Zmuklica
 • Sotočje Vodenca
 • Kluže
 • Čezsoča
 • Boka
 • Srpenica 1
 • Srpenica 2
 • Trnovo 1
 • Trnovo 2
 • Otona
 • Napoleonov most
 • Kamno
 • Volarje
 • Gabrje
 • Volčanski most
Spletna stran www.soca-plovba.si je namenjena vsem uporabnikom plovbnega območja reke Soče in Koritnice. Skrbnik plovbnega območja na ta način obvešča uporabnike o vseh ovirah, ki bi lahko ogrožale varnost plovbe ter morebitnih omejitvah ali prepovedih plovbe. Uporabniki so se dolžni pred začetkom plovbe seznaniti s stanjem plovbnega območja in temu ustrezno tudi samoodgovorno oziroma odgovorno do drugih ravnati.