Prikazani so le podatki za izbrani odsek. Za ogled vseh opozoril obiščite glavni zemljevid.

 • Drevo v vodi
  Opis: Manjše deblo v sredini struge 50 metrov dolvodno od mostu pri Bunkerjih.
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 14. 09. 2022, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Veja zataknjena pod skalo na koncu brzic pri Bunkerjih. 150m dolvodno od visečega mostu.
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 18. 05. 2022, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Zataknjena veja pod visečim mostom pri Bunkerjih
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 23. 03. 2022, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Manjše deblo v vodi
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 15. 03. 2022, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Drevo v vodi
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 15. 03. 2022, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Veja v vodi zataknjena za skalo
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 15. 03. 2022, [POI]