Aktualne informacije

  • Drevo v vodi
    Opis: Drevo zagozdeno skozi sifon v S-u. Slikano 14.9. pri okoli 9m3/s.
    Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 18. 09. 2018, [POI]
  • Drevo v vodi
    Opis: Drevo v vodi, pred skalo ob desnem bregu.
    Odsek: Srpenica 1 - Srpenica 2, Dodano: 27. 08. 2018, [POI]
  • Drevo v vodi
    Opis: slikano 12.7.
    Odsek: Boka - Srpenica 1, Dodano: 12. 07. 2018, [POI]
  • Druga nevarna ovira v vodi
    Opis: Pri merilni postaji je razrit betonski prag, kateri je pri nizkem vodostaju nevaren zaradi dveh pilotov pod vodo in zaradi ozkega preliva-mozna zagozditev z kajakom. Slikano 24.6.2018 pri pretoku ~6m3/s.
    Odsek: Kluže - Vodenca, Dodano: 01. 07. 2018, [POI]
  • Druga nevarna ovira v vodi
    Opis: Jekleni piloti od desnem bregu. Slikano 2.5.
    Odsek: Gabrje - Volčanski most, Dodano: 14. 05. 2018, [POI]
  • Zaraščene brežine
    Opis: Podrto drevo nagnjeno v strugo. Pri pretoki 35m3/s tik nad gladino. Slikano 6.4.
    Odsek: Boka - Srpenica 1, Dodano: 06. 04. 2018, [POI]
  • Drevo v vodi
    Opis: Podrta drevesa. Slikano 6.4. pri pretoku 35 m3/s (Log Čezsoški)
    Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 06. 04. 2018, [POI]
  • Zaraščene brežine
    Opis: Nagib dreves nad vodo zaradi erozije levega brega, podrta drevesa v vodi, veje

    visijo nad vod.Slikano 15.3.2018

    Odsek: Gabrje - Volčanski most, Dodano: 21. 03. 2018, [POI]
  • Drevo v vodi
    Opis: Nanos dreves na desni breg in skale v toku, podrta drevesa v vodi, veje visijo nad vodo. Slikano 18.3.2018
    Odsek: Otona - Napoleonov most, Dodano: 21. 03. 2018, [POI]
  • Drevo v vodi
    Opis: Nanos vej in dreves na in med skale v vodnem toku, drevo sredi toka, pri nižjem vodostaju bo nad gladino. Slikano 18.3.2018
    Odsek: Otona - Napoleonov most, Dodano: 21. 03. 2018, [POI]
  • Drevo v vodi
    Opis: Drevo sredi toka, pri nižjem vodostaju bo nad gladino. Slikano 18.3.2018
    Odsek: Otona - Napoleonov most, Dodano: 21. 03. 2018, [POI]
  • Druga nevarna ovira v vodi
    Opis: Opozorilo: Sifon ima kljub številnim zagozdenim vejam in drevesom še vedno močan pretok. Slikano 18.3.2018
    Odsek: Otona - Napoleonov most, Dodano: 21. 03. 2018, [POI]
  • Drevo v vodi
    Opis: Nanos vej in dreves na in med skale v vodnem toku. Slikano 18.3.2018
    Odsek: Otona - Napoleonov most, Dodano: 21. 03. 2018, [POI]
  • Zaraščene brežine
    Opis: Nagib dreves nad vodo zaradi erozije desnega brega, drevo z brega podrto v vodo, veje nad vodo. Slikano 10.3.2018
    Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 21. 03. 2018, [POI]
  • Druga nevarna ovira v vodi
    Opis: Na desnem prilivu reke Soče je na skrajno desni strani "pilot". Možen prehod z vsemi plovili levo od ovire. Pretok Soče ob priloženi sliki je 18,0 m3/sek.
    Odsek: Boka - Srpenica 1, Dodano: 30. 03. 2015, [POI]
Spletna stran www.soca-plovba.si je namenjena vsem uporabnikom plovbnega območja reke Soče in Koritnice. Skrbnik plovbnega območja na ta način obvešča uporabnike o vseh ovirah, ki bi lahko ogrožale varnost plovbe ter morebitnih omejitvah ali prepovedih plovbe. Uporabniki so se dolžni pred začetkom plovbe seznaniti s stanjem plovbnega območja in temu ustrezno tudi samoodgovorno oziroma odgovorno do drugih ravnati.

Tehnični izvajalec je STRITIH d.o.o., Trg golobarskih žrtev 50, 5230 Bovec, zakoniti zastopnik je Jernej Stritih.