Aktualne informacije

 • Drevo v vodi
  Opis: Drevo je delno pod vodo delno pa leži iz vode . Nevarno za kajakaše in plavalce.
  Odsek: Otona - Napoleonov most, Dodano: 03. 07. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Veja zataknjena pod skalo na sredini toka na koncu brzic pri bunkerjih.
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 30. 06. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: 800 metrov cca pred mostom kamno. V vodi je nekaj novih drevesnih vej na desni stran.
  Odsek: Napoleonov most - Kamno, Dodano: 30. 06. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: veje v S-u
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 27. 06. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: pod mostom Kamno ponovno ujeta drevesa.
  Odsek: Napoleonov most - Kamno, Dodano: 17. 06. 2020, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Na levi strani reke gledano dol vodno je zaraščena brežina. Reka teče rahlo desno zato gre tok skoraj direktno v brežino. Nevarno za kajakaše.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 14. 06. 2020, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Visok vodostaj reke je na desni strani naplavil več dreves. Nekatera drevesa visijo nad reko. Nevarno!
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 14. 06. 2020, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Leva stran reke gledano dol vodno je zaraščena. Na nekaterih mestih so na strani reke drevesa.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 14. 06. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Na tem delu reka naredi levi dolg ovinek. Reka se tudi razdeli na dva kraka. Na celotnem delu so v reki drevesa in veje. Zelo nevarno. Priporočamo plovbo po levem kraku.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 14. 06. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pri vodostaju 40m3/2 drevo na sredini toka.
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 10. 06. 2020, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Naplavine in podrta drevesa na desnem bregu 200m gorvodno od V/I mesta Kršovec.
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 10. 06. 2020, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Erozija desnega brega reke gledano dolvodno. V reko je padlo več dreves in grmovja. Fotografirano pri 18 m3/sek na merilni postaji Log čezsoški.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 05. 05. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Korenina je zataknjena med skale 10m dolvodno od mostu pri Bunkerjih.
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 04. 05. 2020, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Jazbica pri separaciji, ki je bila postavljena za preprečitev širjenja erozijskih zajed je še vedno poškodovana.Pri vodostaju do 20m3 namreč še vedno štrli iz vode nevarna traverza – železna štanga. Še posebej je lahko nevarna pri vodostaju 20m3 + saj se takrat skrije pod vodo in je neopazna. Z lahkoto prereže čoln, lahko poškoduje plavalca.
  Odsek: Gabrje - Volčanski most, Dodano: 03. 05. 2020, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Sifon nad ˝Štruco˝. To mesto je lahko nevarno ob visokem oziroma višjem vodostaju (35m3+) predvsem zato, ker ta odsek uporabljajo začetniki različnih vodnih športov. Priporočam previdnost.
  Odsek: Volarje - Gabrje, Dodano: 03. 05. 2020, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Veja zataknjena za skalo, 120m dolvodno od mostu pri Bunkerjih.
  Odsek: Bunkerji - Kršovec, Dodano: 03. 05. 2020, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Zaraščene brežine na desni strani (neglavni tok) reke.
  Odsek: Velika korita - Bunkerji, Dodano: 02. 05. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Erozija levega brega reke Soče. Drevje in vejevje nagnjeno nad reko. Priporoča se večja pazljivost na tem odseku.
  Odsek: Velika korita - Bunkerji, Dodano: 02. 05. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Erozija levega brega reke Soče. Drevje in vejevje nagnjeno nad reko. Priporoča se večja pazljivost na tem odseku.
  Odsek: Velika korita - Bunkerji, Dodano: 02. 05. 2020, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Na desni strani reke dolvodno je brežina zaraščena z manjšimi drevesi in vejevjem. Ta del reke je problematičen pri visokem vodostaju in hitrejšem toku reke. Fotografirano pri vodostaju 16 m3/sek na merilni postaji Log čezsoški.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 02. 05. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Nanos dreves, vej in korenin na desni strani reke gledano dolvodno. Reka v tem delu naredi dolg ovinek v levo. Ovinek je dolg okoli 300 metrov in skoraj po celi dolžini je na desni strani nanos dreves. Nevarno za kajakaše. Predlagamo plovbo po skrajno levem kraku reke kjer ni naplavin. Slikano pri 16 m3/sek na merilni postaji Log čezsoški.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 01. 05. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Pod vodo so tri drevesa s korenino vred. Drevesa so pod vodo vklinjena tako, da so lahko nevarna za kajakaše in plavalce. Slikano pri vodostaju 16 m3/sek na merilni postaji Log čezsoški.
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 01. 05. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Med piloti, ki so temelj mostu je vedno večja ali manjša veja, ki povečuje tveganje plovbe.
  Odsek: Boka - Srpenica 1, Dodano: 01. 05. 2020, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: korenina na sredini toka
  Odsek: Kršovec - Zmuklica, Dodano: 01. 05. 2020, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: korenina na serdini toka
  Odsek: Kluže - Vodenca, Dodano: 01. 05. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: 800m dol vodno od mostu Kamno se na ravnem predelu reka razlije v dva rokava, ki ju na sredini ločuje večje prodišče. Desni širši rokav je ploven, medtem ko je levi zelo nevaren saj se zoži v poglobljeno strugo čez katero je podrtih niz dreves zaradi erozije, ki jo povzroče voda. Plovba po levi strani je nevarna in fizično ni mogoča, ker bi se plovilo ali oseba, ki to plovilo upravlja zapela oz zagozdila za vejevje, korenine. Odseka ni smiselno čistiti ker je strojno ne dostopen in bi se ob naslednji visoki vodi podrla drevesa v drugi vrsti zaradi efekta erozije tal. Rešitev bi bila strojni premet sredinskega prodišča, kar pa ni smiselno saj je desni rokav ploven.
  Odsek: Kamno - Volarje, Dodano: 30. 04. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: veja v vodi na sredini reke,30 cm pod vodo pri 23m3/s
  Odsek: Trnovo 1 - Trnovo 2, Dodano: 30. 04. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: drevo v prehodu med skalama.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 14. 03. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Drevo pod vodo, nevarno za plavalce.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 14. 03. 2020, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Drevo zapira prehod med skalama.
  Odsek: Srpenica 2 - Trnovo 1, Dodano: 14. 03. 2020, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Jekleni piloti od desnem bregu. Slikano 2.5.
  Odsek: Gabrje - Volčanski most, Dodano: 14. 05. 2018, [POI]

Novice in obvestila

Spoštovani obiskovalci, prijatelji Soče ali, kot vas imenuje predpis, uporabniki plovbnega območja reke Soče in Koritnice.

Plovba po reki Soči in Koritnici je dovoljena do 31. oktobra, v času od 9. do 18. ure. Za uporabo se plačuje pristojbina, ki jo uporabniki plačujete v obliki dovolilnic, ki so naprodaj na različnih prodajnih mestih.

Prosimo, da si pred vstopom na reko natančno ogledate vsa opozorila in informacije, ki vam jih nudimo. Le tako boste lahko varno in odgovorno, kolikor športne aktivnosti v naravi to dopuščajo, uporabljali plovbno območje.

Zaradi naravnih razmer na obeh rekah bodo nevarne ovire vedno prisotne, zato bodite še posebej previdni in pred vstopom v reko tako preko te spletne strani, kot tudi osebno preverite stanje nameravane plovbne poti.

To pomeni, da plovbno območje sicer lahko uporabljate, plovba pa bo, poleg siceršnje skrbnosti, zahtevala še posebno previdnost.

Spletna stran www.soca-plovba.si je namenjena vsem uporabnikom plovbnega območja reke Soče in Koritnice. Skrbnik plovbnega območja na ta način obvešča uporabnike o vseh ovirah, ki bi lahko ogrožale varnost plovbe ter morebitnih omejitvah ali prepovedih plovbe. Uporabniki so se dolžni pred začetkom plovbe seznaniti s stanjem plovbnega območja in temu ustrezno tudi samoodgovorno oziroma odgovorno do drugih ravnati.