Aktualne informacije

 • Drevo v vodi
  Opis: Drevo v koritih, pod mostom. Slikano 17.12.2019
  Odsek: Kršovec - Zmuklica, Dodano: 17. 12. 2019, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Pilot sredi toka, obrnjen gorvodno kmalu za brzico pri Žagi. Izjemno nevarno za morebitne plavalce. Ostanek neuspele utrditve brega jeseni 2018. Slikano 17.4.2019
  Odsek: Boka - Srpenica 1, Dodano: 27. 05. 2019, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Spremenjena struga nad Poklopco, sedaj cela reka seka meander skozi gozd po ob desni strani doline. Previdno skozi ta del, saj je veliko drevja ob in v vodi!
  Odsek: Čezsoča - Boka, Dodano: 17. 05. 2019, [POI]
 • Zaraščene brežine
  Opis: Erozija levega brega na tem delu pozvroča nagib dreves nad vodo ali pa jih podira v vodo. Slikano 9.3.2019
  Odsek: Velika korita - Bunkerji, Dodano: 01. 04. 2019, [POI]
 • Drevo v vodi
  Opis: Nanos dreves v ovinku rečne struge v levo, nevarnost zagozdenja. Slikano 13.3.2019
  Odsek: Boka - Srpenica 1, Dodano: 01. 04. 2019, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Erodirana jezbica ob desnem bregu je nevarna zaradi razkrite lesene notranje strukture in ujetih vej. Posebno nevarno za plavalce na tem odseku. Slikano 13.3.2019
  Odsek: Boka - Srpenica 1, Dodano: 01. 04. 2019, [POI]
 • Druga nevarna ovira v vodi
  Opis: Jekleni piloti od desnem bregu. Slikano 2.5.
  Odsek: Gabrje - Volčanski most, Dodano: 14. 05. 2018, [POI]
Spletna stran www.soca-plovba.si je namenjena vsem uporabnikom plovbnega območja reke Soče in Koritnice. Skrbnik plovbnega območja na ta način obvešča uporabnike o vseh ovirah, ki bi lahko ogrožale varnost plovbe ter morebitnih omejitvah ali prepovedih plovbe. Uporabniki so se dolžni pred začetkom plovbe seznaniti s stanjem plovbnega območja in temu ustrezno tudi samoodgovorno oziroma odgovorno do drugih ravnati.

Tehnični izvajalec je STRITIH d.o.o., Trg golobarskih žrtev 50, 5230 Bovec, zakoniti zastopnik je Jernej Stritih.