kajak-dnevna
– dnevna osebna dovolilnica – 3,00 €;
(imeti jo mora vsak uporabnik, ki uporablja plovbno območje s plovilom, ki prevaža največ tri osebe). Dovolilnico mora imeti vsak uporabnik ves čas plovbe in uporabe vstopno izstopnih mest pri sebi. Dovolilnica je veljavna, ko je preluknjan dan, mesec in leto uporabe.
kajak-tedenska
– tedenska osebna dovolilnica – 16,00 €;
(imeti jo mora vsak uporabnik, ki uporablja plovbno območje s plovilom, ki prevaža največ tri osebe). Dovolilnico mora imeti vsak uporabnik ves čas plovbe in uporabe vstopno izstopnih mest pri sebi. Dovolilnica je veljavna, ko je preluknjan prvi in sedmi dan, mesec in leto uporabe.
kajak-sezonska
– sezonska osebna (poimenska) dovolilnica – 30,00 €;
(imeti jo mora vsak uporabnik, ki uporablja plovbno območje s plovilom, ki prevaža največ tri osebe). Dovolilnico mora imeti vsak uporabnik ves čas plovbe in uporabe vstopno izstopnih mest pri sebi. Dovolilnica je veljavna, ko je vpisano ime in priimek uporabnika ter preluknjano leto uporabe.
rafting-dnevna
– dnevna dovolilnica za rafting – 50,00 €;
Dovolilnica mora biti nalepljena na vidnem mestu na vsakem plovilu, ki prevaža več kot tri osebe. V tem primeru uporabnikom ni potrebno imeti pri sebi osebne dovolilnice. Dovolilnica je veljavna, ko je preluknjan dan, mesec in leto uporabe.
letna-raft
– sezonska dovolilnica za rafting – 500,00 €;
Dovolilnica mora biti nalepljena na vidnem mestu na vsakem plovilu, ki prevaža več kot tri osebe. V tem primeru uporabnikom ni potrebno imeti pri sebi osebne dovolilnice. Dovolilnica je veljavna, ko je preluknjano leto uporabe.