Prikazani so le podatki za izbrani odsek. Za ogled vseh opozoril obiščite glavni zemljevid.

  • Drevo v vodi
    Opis: 800m dol vodno od mostu Kamno se na ravnem predelu reka razlije v dva rokava, ki ju na sredini ločuje večje prodišče. Desni širši rokav je ploven, medtem ko je levi zelo nevaren saj se zoži v poglobljeno strugo čez katero je podrtih niz dreves zaradi erozije, ki jo povzroče voda. Plovba po levi strani je nevarna in fizično ni mogoča, ker bi se plovilo ali oseba, ki to plovilo upravlja zapela oz zagozdila za vejevje, korenine. Odseka ni smiselno čistiti ker je strojno ne dostopen in bi se ob naslednji visoki vodi podrla drevesa v drugi vrsti zaradi efekta erozije tal. Rešitev bi bila strojni premet sredinskega prodišča, kar pa ni smiselno saj je desni rokav ploven.
    Odsek: Kamno - Volarje, Dodano: 30. 04. 2020, [POI]